11.10.09

«Ποιοι άλλοι μετέχουν στο πάρτι;»

Ουσία του δημοσιεύματος ήταν να καταδειχθεί η λυσσώδης προσπάθεια των κάθε λογής προμηθευτών να στοιχηθούν πίσω από τον πακτωλό των εκατομμυρίων ευρώ... διαβάστε "εδώ" όλο τό άρθρο της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας (23/07/2007).

Υ.Γ. δεν αναρτήθηκε τυχαία...