20.10.09

Πόσα απίδια βάζει ο σάκος;

Υπάρχει σε ανώτατη βαθμίδα του Δήμου Κορυδαλλού άτομο που υπηρέτησε στην ΕΑΤ ΕΣΑ την επίμαχη περίοδο;ε;