13.4.10

Οικολογία, τα 6R

Από τον ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ τα 6R της Οικολογίας σε ατομικό επίπεδο.
Reduce = Μειώνουμε τα απορρίμματα
Refuce = Αρνούμαστε τον υπερκαταναλωτισμό και τις υπερβολικές συσκευασίες
Return = Επιστρέφουμε οτιδήποτε μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί (μπουκάλια κ.λπ)
Reuse = Επαναχρησιμοποιούμε - ανταλλάσσουμε - χαρίζουμε αντικείμενα και ρούχα
Repair = Επισκευάζουμε πράγματα - δεν πετάμε τα πάντα
Recycle = Ανακυκλώνουμε (και ελπίζουμε να λειτουργεί το σύστημα)

Στο Δήμο Χαϊδαρίου πάντως το Σάββατο μετά τη λαϊκή αγορά στο Κέντρο οι κάδοι σκουπιδιών και ανακύκλωσης αδειάζουν την ίδια ώρα μαζί στο ίδιο φορτηγό!!! Εντελώς αντιοικολογικό και αντιεκπαιδευτική ενέργεια. Όταν κάποιος βλέπει τα υλικά που έχει αφήσει στον κάδο ανακύκλωσης να τα πετάνε μαζί με τους κάδους των σκουπιδιών στο ίδιο απορριμματοφόρο του Δήμου γιατί να ανακυκλώσει την επόμενη φορά? Έτσι απαξιώνεται η ανακύκλωση στο σύνολό της από τον ίδιο το Δήμο, ανεξάρτητα από προθέσεις.