13.4.10

Με συνέπεια στην ασυνέπεια τους...

Πλατεία Μερκάτη, χωρίς δέντρα, τρία χρόνια μετά...Ένας υποψήφιος Δήμαρχος,τότε, με ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ στα ΧΕΡΙΑ το 2006.
Ένας Νομάρχης που του κάνει μεγάλες αβάντες...
Μία πλατεία που έγινε τσιμεντοδρόμιο...

Και ενώ η ανάπλαση ολοκληρώθηκε με φιέστες και έξοδα ακόμη και σήμερα δεν έχουν τα φυτέψει δέντρα ούτε στα άδεια παρτέρια... τρία χρόνια τώρα με συνέπεια στην ασυνέπεια...