7.4.10

Μία μέρα με τον Γιώργο Κουτζημπασόπουλο...

Σκηνοθετική επιμέλεια - Μοντάζ: Παγκράτης Παυλίδης
Παραγωγή: Σχολείο Εδικής Αγωγής Βέροιας