16.12.10

Δεν έχουν χαθεί μόνο τα λεφτά από την χώρα...


έχουν χαθεί, ο σεβασμός, το μέτρο, οι Νόμοι αφού πρώτα χάθηκε η ισονομία και μαζί ότι άλλο υπήρχε κάποτε στην χώρα σου Σωκράτη...