24.12.10

Δώρο για τα Χριστούγεννα: Πινακίδες Κυκλοφορίας

Άγιε Βασίλη σε παρακαλώ να φέρεις νόμιμες πινακίδες κυκλοφορίας για το αναρίθμητο φορτηγό του Δήμου Κορυδαλλού που ενώ εδώ και μήνες "εργάζεται" στην πόλη ο Αντιδήμαρχος Κορυδαλλού κ. Χουρσαλάς είπε πως δεν υπήρξε αυτό το φορτηγό (εκτός του Απριλίου, τσίμπα και μία του Ιουλίου)!!!Δεν υπάρχει αυτό που λες κ. Χουρσαλά εσύ, αλλά μπορείς και λειτουργείς έτσι αφού ως γνωστό δεν υπάρχει κράτος...

Διότι πέρα αυτού, επιπλέον, ο Δήμος Κορυδαλλού κυκλοφορεί και οχήματα αγνώστου κυριότητας με τα σινιάλα του Δήμου και πινακίδες κυκλοφορίας Γερμανικού Τελωνείου που έχουν λήξει από πενταετίας (κι άλλες που θα δούμε εν καιρό...) και σύμφωνα με τον τελωνειακό Κώδικα αποτελούν λαθρεμπόρευμα.