8.12.10

Άσκηση Επίσχεσης Εργασίας στον Δήμο Κορυδαλλού

Επίσχεση εργασίας σε παιδικούς σταθμούς στον Κορυδαλλό, ΚΕΠ μόνο το πρωί... και όλα αυτά όσο είμαστε ακόμη στην πρώτη θητεία του Δημάρχου μας Σταύρου Κασιμάτη, ακολουθεί η δεύτερη από το 2011...

Τι σημαίνει άσκηση επίσχεσης εργασίας;

Εάν ο εργοδότης καθυστερεί να καταβάλλει τις αποδοχές που οφείλει στο μισθωτό του σημαντικό χρόνο, τότε αυτός έχει δικαίωμα να προβεί σε επίσχεση της εργασίας του. Δηλαδή δικαιούται να δηλώσει στον εργοδότη ότι διακόπτει την εργασία του, μέχρις ότου να καταβληθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές του Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ο εργοδότης βρίσκεται σε κατάσταση υπερημερίας, με όλες τις απορρέουσες γι αυτόν απέναντι στο μισθωτό υποχρεώσεις, δηλαδή να του καταβάλει τις αποδοχές και για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η επίσχεση της εργασίας του. Το χρόνο της υπερημερίας του εργοδότη, ο μισθωτός όχι μόνο δεν υποχρεούται να προσφέρει εργασία, αλλά δικαιούται και να απασχοληθεί αλλού για να καλύψει τις βασικές βιοτικές ανάγκες. διαβάστε την συνέχεια από το ΚΕΠΕΑ