9.8.11

οι πούστιδοι (η συνέχεια)

Τι σου ναι τελικά αυτοί οι πούστιδοι, την μία τους αναρτήσαμε την επομένη καθαρίσανε...