19.8.11

παποκαισαρισμός και ύφεση

Συνταγή: λίγο Δήμαρχος, λίγο Μητροπολίτης, πολύ Δάσος, ελάχιστος λιγοπρεπισμός και καμία τζόυρα τσίπα...

εκτός τα καλάμια καβαλάνε και τα βουνά τώρα...

Αλλά στην εφαρμογή του κανόνα δεν παρεκλέινουν ποτέ...


αλλά μην ξεχνάμε πως ζούμε σε μία χώρα όπιου "Η νύχτα βγάζει επίσκοπο κι η (χρυσή) αυγή μητροπολίτη".