17.2.12

Η μόλυνση των υπογείων υδάτων της Μεγαρίδας άρχισε να εμφανίζεται από το 2000 !

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ η τεχνική έκθεση με τίτλο «Ποιότηhttp://www.blogger.com/img/blank.gifτα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της χώρας: περίοδος αναφοράς 2000-2008» η οποία συντάχθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν3199/2003 και παρουσιάζει την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της χώρας, όπως αυτή προκύπτει από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων παρακολούθησης του Γενικού Χημείου του Κράτους της περιόδου 2006-2008 και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών της περιόδου 2000-2008.

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει σημαντικά ελλείμματα, αφού όπως και η ίδια τονίζει:
υπήρξε αραιή πυκνότητα των σημείων μετρήσεων οι αναλυτικές μέθοδοι δεν ήταν ακόμα σύμφωνες με τα πρότυπα ποιότητας του περιβάλλοντος

Παρόλα αυτά σε πολλές από τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων, η περιοχή μας φαίνεται να βρίσκεται στο κόκκινο ήδη από το την περίοδο 2000-2008!

Δημοσιεύουμε σήμερα τους σχετικούς χάρτες που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Άραγε οι προηγούμενες δημοτικές διοικήσεις γνώριζαν κάτι για όλα αυτά; Ενημερώθηκαν ποτέ για τις μετρήσεις; Είναι προφανές ότι το καμπανάκι για την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα των Μεγάρων είχε κτυπήσει αρκετά νωρίς.

Κάποιοι που όφειλαν να γνωρίζουν, είτε δεν το πήραν χαμπάρι είτε το αγνόησαν. Τα αποτελέσματα αυτής της δημοτικής πρακτικής αρχίζουμε να τα αντιλαμβανόμαστε πλέον απτά σήμερα, μετά τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα για την ανίχνευση του καρκινογόνου εξασθενούς χρωμίου σε δείγματα νερού από τον Μεγαρικό κάμπο.

Το ζήτημα της ποιότητας των υπόγειων υδάτων της περιοχής είναι εξαιρετικά σοβαρό για το μέλλον της Μεγαρίδας. Οι υπεύθυνοι των προηγουμένων δημοτικών διοικήσεων για την παρακολούθηση και την προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν φυσικά συγκεκριμένοι. Οφείλουν να απαντήσουν.

Η σημερινή δημοτική διοίκηση οφείλει να ανακοινώσει και να αναπτύξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης και την προάσπιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων.

πηγή: vourkari.blogspot.com