7.2.12

ΘΥΡΑ 7, (8/2/81)


Καραϊσκάκη, 8 Φεβρουαρίου 1981, Θύρα 7