8.3.13

Για το φτωχό Μπερτολτ Μπρεχτ, Θ Μικρούτσικος