1.7.13

Τα Νοσοκομεία φεύγουν τα σκουπίδια έρχονται στη Δυτική Αττική!!!

Δείτε πως την ώρα που υποβαθμίζουν το Κρατικό της Νίκαιας (το σημαντικότερο Νοσοκομείο στη Β΄ Πειραιά κσι τη Δυτική Αττική) μας φέρνουν τα σκουπίδια της Μυκόνου εδώ αλλά και τι παίζει με την ανακύκλωση!!!