10.7.13

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΑ

Ένα παιδί έχει ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΑ εξαιτίας σοβαρής θεραπείας στην οποία υποβάλλεται.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν και μπορούν, να δώσουν αίμα στα κατά τόπους νοσοκομεία και μονάδες αιμοδοσίας. Τα στοιχεία που χρειάζονται να δοθούν κατά την αιμοδοσία είναι τα εξής:

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΡΕΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».