12.7.13

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη των ΕΛΠΕ Ελευσίνας

Δευτέρα 15 Ιουλίου, 8:00μ.μ. συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη των ΕΛΠΕ Ελευσίνας.