10.4.15

Αρκετά στο όνομά μου σταυρώσατε το ανθρώπινο γένος!

Απόσπασμα από τη Γκέμμα, το τελευταίο βιβλίο Λιαντίνη.