16.4.15

η ΣΙΩΠΗ δεν είναι ΧΡΥΣΟΣ...

οι Φίλοι της Φύσης για το ΟΧΙ στην εξόρυξη ΧΡΥΣΟΥ στη ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.