9.9.15

Πρόθεση ψήφου την 31/8 - 2/9/15

Μια διαδικτυακή έρευνα ομάδας μεταπτυχιακών φοιτητών της κατεύθυνσης Πολιτικής Ανάλυσης του τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ.

 Εκλογές 20ης Σεπτεμβρίου 2015 β'

*ΥΓ1 κι όμως άλλαξαν αρκετά από τότε...
*ΥΓ2 που να ναι τα 45% που έδειναν τα συστημικά ΜΜΕ;;; οέο;;;