16.9.15

Πέφτουν οι Σφαίρες σαν το Χαλάζι

Μία ιδιαίτερη παραγωγή του 1977, με έδρα και πανέμορφες εικόνες από τον Κορυδαλλό, "Πέφτουν οι Σφαίρες σαν το Χαλάζι" του κορυδαλλιώτη Νίκου Αλευρά.