22.9.15

Σάρωσε η ΝΔ στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας


πηγή: Jo Di Graphics