22.3.19

Πρώτη Πόλη, συμπόρευση με τον κύριο Δημόπουλο.