23.8.10

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 26+30 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Δύο προκηρύξεις γιά πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Κορυδαλλού με ελαστικές σχέσεις εργασίας για 26 και 30 άτομα η κάθε μία. Αιτήσεις ως 27/8 για την μία και ως 30/8 για την δεύτερη.

Υπάρχει όμως κάτι πολύ περίεργο σχετικά με την προκήρυξη...