23.8.10

Αλήθειες και Ψέμματα: Η Ημερήσια Διάταξη, η Απόφαση και η Προκήρυξη

Από Πάμε Αλλιώς

H ημερήσια διάταξη της 7ης Ιουλίου 2010


Η προκήρυξη γιά ΠΡΟΣΛΗΨΗ 26 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ενώ αναφέρεται στην 215/2010 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, κατά την η συνεδρίαση της 7ης Ιουλίου 2010 του Δημοτικού Συμβουλίου , το θέμα αυτό , ως 25ο Η.Δ.(28ο με τα τρία έκτακτα), δεν υπήρχε κάν στην ημερήσια διάταξη, όπως φαίνεται στην αναρτώμενη Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη με υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ.
28Ο ΘΕΜΑ : (25ο Η.Δ.)

Απόδειξη η αναρτώμενη από το Δήμο Κορυδαλλού ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 9ης/07.07.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε συνδυασμό της από μας αναρτώμενης ημερήσιας διάταξης με υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ.