2.8.10

Για γυναίκες που βρίσκονται σε ανάγκη

Το Πάμε Αλλιώς συνεχίζει την εθελοντική προσφορά σε γυναίκες που βρίσκονται σε ανάγκη.