9.8.10

Το «πάρτι» με τις προμήθειες των δήμων

Εκπληξη δοκίμασαν αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείο Οικονομίας όταν έλαβαν από τον Δήμο Πειραιώς έγγραφο με το οποίο ζητούνταν η προέγκριση προμήθειας 30 «ρομποτικών κάδων» για τη συμπίεση των σκουπιδιών- η τιμή του καθενός ανέρχεται στα 100.000 ευρώ. Δηλαδή εν συνόλω 3.000.000 ευρώ. Παρεμπιπτόντως, ο Δήμος Πειραιά βρίσκεται σε στάση πληρωμών με ό,τι σημαίνει αυτό. Και η Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ζήτησε πληροφορίες για τον συμβατικό συμπιεστή. Πράγματι, στις 29 Ιουνίου ο Δήμος Πειραιώς απέστειλε το σχετικό έγγραφο αναφέροντας ότι ο σταθερός συμπιεστής container 10 κυβικών μέτρων «ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%». Και όπως λένε αρμόδιες πηγές, δεν είναι τόσο πιθανή η παροχή προέγκρισης από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Η προαναφερόμενη περίπτωση, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, είναι «σταγών εν τω ωκεανώ», εκατοντάδες τέτοιες έχουν παρατηρηθεί μόνο στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, χωρίς να συνυπολογιστούν τα «45άρια» των μικρών διαγωνισμών είτε των απευθείας αναθέσεων. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των μικρών διαγωνισμών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των ΟΤΑ σχεδιάζεται η δημιουργία ενός ενιαίου και ομοιόμορφου νομοθετικού πλαισίου. Και όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, αυτές οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών «διέπονται από ένα παλαιολιθικό, εξαιρετικά δαιδαλώδες, πυκνό και κατακερματισμένο νομοθετικό πλαίσιο που στην πράξη καλύπτει και συντηρεί το σημερινό καθεστώς αδιαφάνειας»..."

πηγή ola ta blog