21.11.10

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Το εικονοστάσι της φωτογραφίας, δεν έχει 24 ώρες και βρίσκεται στην οδό Ποταμού.

Δείτε και το φρεάτειο γκιλοτίνα από το 2007 ως το 2009...