15.11.10

Αλλαγή στον Δήμο Αιγάλεω, Δήμαρχος ο Καρδάρας Χρήστος

Ο Χρήστος Καρδάρας προηγείται ξεκάθαρα με 54,18% στο Αιγάλεω έναντι του ως τώρα Δημάρχου Δημήτρη Καλογερόπουλου που ακολουθεί με 45,82%.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε ενσωμάτωση 67,59 % ενώ η αποχή βρίσκεται στο 56,18% .