30.11.10

Τα σπήλαια στο όρος Αιγάλεω...

Στο Αιγάλεω όρος (και στο Ποικίλο) υπάρχουν πολλά σπήλαια και βάραθρα. Μία πρώτη καταγραφή και παρουσίαση υπάρχει από τον Κώστα Φωτεινάκη από το Χαιδάρι ενώ η φωτογραφία είναι του Κρούπη Ηλία από τον Κορυδαλλό.