1.4.11

τιμοληψία βενζίνης 31/4/11.

Τιμοληψία βενζίνης από την περιοχή του Κορυδαλλού και όμορους Δήμους χθες Πέμπτη 31/3/2011.
Τιμές καυσίμωνΑξίζει να δείτε και να συγκρίνετε την χθεσινή τιμοληψία με αυτή της Κυριακής 18/4/2010 όπως και της Κυριακής 31/11/2008 στην ίδια περιοχή...

Υ.Γ. Η τιμή είναι με δύο δεκαδικά ψηφία σύμφωνα με την ΚΥΑ Ζ1-288/2001 (ΦΕΚ 456/Β/20.4.2001). Έγινε στρογγυλοποίηση.

Υ.Γ.2 το νου σας στην ποσότητα καυσίμου...