12.4.11

θα μας κλάσεις τον πεύκον

Κάτι φασιστοειδή απειλούν με μηνύσεις blogs κι ενεργούς πολίτες επειδή ασχολούνται με την κοπή του πεύκου από τον Δήμο Κορυδαλλού την 1η Απριλίου 2011.

Η απάντηση μας: θα μας κλάσεις τον πεύκον, εμπρός στον δρόμο που χάραξε ο Πανίκας!!!