11.4.11

Επιδέξιότητα στην κοπή, ανικανότητα στην απάντηση...

Μάλλον υπάρχει θέμα επιδεξιότητας στην κοπή δέντρων και κατά προτίμηση πεύκων στον Δήμο Κορυδαλλού και μείζον θέμα ανικανότητας ή και μηχανοραφίας, όπως υποστηρίζουν κάποιοι που γνωρίζουν καλύτερα, για την απάντηση εδώ και 10 ημέρες...Το e-mail για το πεύκο που έκοψε ο Δήμος Κορυδαλλού το στείλαμε στις 2 Απριλίου 2011 στον κ. γρηγόρη Γουρδομιχάλη στον Δήμο Κορυδαλλού που είναι Αντιδήμαρχος Πρασίνου και τον ΠΕΣΔΑΠ (Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά) στον οποίο είναι Πρόεδρος.Αναμονή...