29.4.11

χωρίς τίτλο, χωρίς λόγια.

συνεχίζεται...