19.9.11

Αυτό κόστισε 55.350,00€;;;

Δεν πάει βδομάδα που αναρτήσαμε τα χάλια με την διάβαση στο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού όπου βάψανε την μία από τις δώδεκα γραμμές και μαθαίνουμε πως τα βαψήματα αυτά κόστισαν 55.350,00€!!!Το ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ λοιπόν έβγαλε στον αέρα τα πρακτικά της αριθμ. 15ης / 31- 08- 2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την Αριθμ. Απόφ. 237/ 2011 περί «Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ανακαινίσεις χρωματισμών σε διαζώματα, κράσπεδα και παρτέρια του Δήμου (έτους 2011)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.350,00€». Διαβάστε όλο το πρακτικό εδώ από το Ζυμωτήριο