20.9.11

Σχολή Γονέων (αιτήσεις ως σήμερα)

Η στήριξη των γονέων, η απόκτηση γνώσεων και η δημιουργία ευκαιριών για προβληματισμό στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον είναι ο στόχος των προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης γονέων, που διοργανώνουν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κορυδαλλού σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου και Θρησκευμάτων. Οι θεματικές ενότητες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

1) Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή- Διάρκεια 50 ώρες.
2) Συνεργασία εκπαιδευτικών και οικογένειας- Διάρκεια 25 ώρες.
3) Συμβουλευτική Γονέων παιδιώνμε ειδικές ανάγκες- Διάρκεια 50 ώρες.
4) Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια- Διάρκεια 25 ώρες.
5) Διαφυλικές σχέσεις- Διάρκεια 25 ώρες.
6) Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία- Διάρκεια 25 ώρες.
7)Ψυχολογική Υποστήριξη και Αγωγή Υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων- Διάρκεια 25 ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία ενότητες. Αιτήσεις υποβάλλονται στην Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα 3ος όροφος (πλατεία Μέμου) έως και σήμερα την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου (Ανακοινώθηκε 16/9/2011). Πληροφορίες: Μπερνιδάκη Χρυσάνθη και Σιφάκη Μαρίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2104977708, 2104960790, 2104955422, 2104990556.