9.4.13

70 χρόνια μετά στο Αιγάλεω Όρος...

Το βουνό έχει και μνήμη και παρελθόν... Γερμανικό κράνος του Β΄ΠΠ που άλλαξε στρατόπεδο και φορέθηκε από Έλληνες του ΕΛΑΣ, 70 χρόνια μετά στο Αιγάλεω Όρος...