29.4.13

θαυμάστε τους!!!

ο ορισμός της ισονομίας αι της δικαιοσύνης, από την ανάποδη...