19.4.13

Σεμινάριο Παρασκευής Φυσικού Σαπουνιού

Γνώση- Αυτάρκεια- Αυτομόρφωση! Σάββατο 20/04 στις 5:00 μ.μ. στο χώρο του passamontana από το votsalo.