13.10.14

70 χρόνια από την Απελευθέρωση!!!
κι όμως αντί αυτού εορτάζουμε την επίθεση που δεχθήκαμε...