16.10.14

70 χρόνια μετά τη "Σφαγή του Αιγάλεω"

70 χρόνια μετά τη "Σφαγή του Αιγάλεω"
Μήνας αντιφασιστικής
μνήμης και συνείδησης