7.10.14

στην αρχή για τους άλλους, μετά για όλους....