12.2.15

12 Φεβρουαρίου 1945,
Η Συμφωνία της Βάρκιζας

1943 1945, Κινηματογραφικό συνεργείο του ΕΛΑΣ Δείτε τα Δεκεμβριανά του 1944 που προηγήθηκαν της συμφωνίας της Βάρκιζας το 1945... 1946-1949, Κινηματογραφικού συνεργείου Δ.Σ.Ε.