15.2.15

Μεγαλοκαρχαρίες...

οι μεγαλοκαρχαρίες είναι μεγαλύεροι από εσένα όσο είσαι μόνος και το επιτρέπεις...