15.2.09

Διάλειμα . . .

Το "Hasta siempre" από την Natalie Cardone.