24.12.09

Κάλαντα Κορυδαλλιώτικα

Ο Νικόλας Άσημος λέει τα Κάλαντα σε απόσπασμα από την ταινία "άλλος για τον Κορυδαλλό"