8.12.09

έρχονται κι άλλοι, που δεν ακούν τα παρακάλια σας...

...είδαν και ζήσανε τα χάλια σας...