29.12.09

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Έτσι είναι η Ελλάδα, φτιάχνει Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής για τα Ζώα!!!

Έτσι μετά αντιμετωπίζει κι εμάς, σαν ζώα, σε σχετικά θέματα και μη...