28.12.09

Ευχές με το τσουβάλι...

Από τον γειτονικό ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ ευχές με το τσουβάλι και για εμάς αλλά και για τις μελλοντικές γεννιές...