7.3.10

ο σκοπός αγιάζει τα μέσα...

Πως εξαφανίζονται τα φυτά στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ τα συνθήματα "ΈΞΩ ΟΙ ΞΕΝΟΙ'' παραμένουν...

κλικ στις πρασινές λέξεις άνωθεν για τηλεμεταφορά στο ιστολόγιο του "Πάμε Αλλιώς" και τις αναρτήσεις ολόκληρες.