27.3.10

Αυτό είναι καλάδεμα κι όχι σφαγή όπως συνήθως...

Αυτό είναι σωστό κλάδεμα για δέντρα όπως οι γερασμένες λεύκες της Λ. Γρ. Λαμπράκη, όχι όμως και για τα πεύκα όπως μέχρι τώρα κάνει ο Δήμος Κορυδαλλού...